Nike Joyride - Beads vs Balls

Jak se dostat do běžeckého rauše. Přináší NIKE Joyride a Ilana Glazer. Krok č. 1: Navázat kontakt s lidmi, co běhají. 

Nike Joyride - Beads vs Balls

930375

Jak se dostat do běžeckého rauše. Přináší NIKE Joyride a Ilana Glazer. Krok č. 1: Navázat kontakt s lidmi, co běhají.

29. 09. 108

#Nike #Running #Joyride